2020 Poysdorf Jugend

RngSnrName, VornameVerein/OrtJgAkAkRngEndzeit
15Gamsjäger, MoritzDynamo Seyring2005mU16100:04:36,0
23Braunsdorfer, BernhardDynamo Seyring2006mU16200:05:03,0
310Schlögl, juliawsv traisen2007wU14100:05:09,0
413Baralova, KlaudiaBorsky Sväty Jur2007wU14200:05:10,0
512Strobl, JakobWetzelsdorf U112010mU12100:05:11,0
64Braunsdorfer, DavidDynamo Seyring2010mU12200:05:12,0
711Schnitzer, DominikDynamo Seyring2009mU12300:05:17,0
87Gruber, ChiaraDynamo Seyring2008wU14300:05:18,0
91Amri, FranziskaDynamo Seyring2008wU14400:05:25,0
102Bossowska, MalvinaULC Weinland2008wU14500:05:47,0
1114Husek, RichardBorsky Sväty Jur2010mU12400:06:33,0
1216Nedelko, KatharinaSC Neustift im Felde2010wU12100:06:37,0
1317Nedelko, BiancaSC Neustift im Felde2008wU14600:06:59,0
X